Haberdar Et Linkler Ana Sayfa Yasal Bildiri
Aile Rehberi
Turner Sendromu Tanı & Tedavi
Turner Sendromu Sözlüğü
Turner Sendromu ile Yaşamak
Turner Sendromlular Anlatıyor
Forum

Turner sendromlu kızlarda normal X kromozomunun anne veya babadan gelmesinin önemi var mı?

Bilindiği gibi dişi cinsiyetli bireylerde iki adet bulunması gereken X kromozomlarından birinin tamamen veya kısmen kaybı sonucunda Turner sendromu adı verilen rahatsızlık görülmektedir. Dolaysısyla Turner sendromlu bireylerde yalnızca bir adet normal X kromozomu bulunmaktadır. Bu X kromozomu anneden veya babadan alınmış olabilir. Acaba hangi ebeveynden alındığı çocuğun boy gelişimi üzerine etkili midir? İşte bu sorunun cevabı bu yıl yayınlanan bir önemli bilimsel araştırmanın konusu idi.  “Gen Mol Res 18: 6, 1-7,  2007 sayısında yayınlanan araştırmada Brezilyadan bir grup bilimadamı 45 XO Turner Sendromlu 37 hastada sağlam X kromozomunun hangi ebeveynden alındığını araştırmışlar. Olguların % 70 inde X kromozomunun anneden % 30 unun ise babadan alındığı ortaya çıkmış. X kromozomunu anneden alan Turner sendromlu kızların boyları ile anne boyu arasında bir paralellik saptanmış. Ancak X kromozomunu babadan alanlarda anne veya baba boyu ile çocuğun boyu arasında bir paralellik saptanmamış.

Turner Syndrome in English Editör : Prof.Dr. Abdullah Bereket